HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP HARTA MENURUT ISLAM

DESMAL FAJRI

Abstract


Harta pada hakikatnya hanya milik Allah, manusia hanya diberi amanah untuk mengelola
harta sehingga dapat bermanfaat bagi diri dan orang lain. Tulisan ini bermaksud
menjelaskan hak dan kewajiban terhadap harta menurut Islam. Dalam hal ini ada
beberapa hal yang menjadi tanggung jawab terhadap harta dalam Islam antara lain:
melandaskan harta kepada tauhid mulkiyah, harta adalah amanah Allah, cinta kepada
harta dalam rangka cinta kepada Allah, sumber harta harus halal dan baik, cara
memperoleh harta harus dengan cara halal dan baik, penggunaan harta dengan tujuan
sesuai syar’i, sebagian harta diinfakkan kepada fakir, miskin, yatim, dan lain-lain,
mempertanggungjawabkan sumber, cara memperoleh dan penggunaannya, mempertanggungjawabkan
harta di dunia dan akhirat, tidak boleh boros, tamak atau rakus.


Keywords


hak, kewajiban, harta, Islam.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.